A Marea Viva é o espazo de debate, deliberación e toma de decisións fundamental da Marea Atlántica, onde definimos colectivamente os principais documentos da organización

Fase 1:

Debate sobre os documentos propostos pola Coordinadora

Do 26 de abril ata o 21 de maio

Fase 2:

Emendas aos documentos revisados pola Coordinadora

Do 27 de maio ata o 2 de xuño

Fase 3:

Votación de emendas e aprobación dos documentos definitivos*

O 3 e 4 de xuño

Esta é unha ferramenta para o traballo interno das personas que participan na organización. Se queres facer uso dela, primeiro debes rexistrarte.

Consultar Documentos
Calendario Marea Viva